Antifungal susceptibility patterns of opportunistic fungi in the genera Verruconis and Ochroconis

S Seyedmousavi, K Samerpitak, A J M M Rijs, W J G Melchers, J W Mouton, P E Verweij, G S de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Antifungal susceptibility patterns of opportunistic fungi in the genera Verruconis and Ochroconis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences