Antifungal Susceptibility Profiles of 1698 Yeast Reference Strains Revealing Potential Emerging Human Pathogens

M. Desnos-Ollivier, V. Robert, D. Raoux-Barbot, M. Groenewald, F. Dromer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Artikelnummere32278
  TijdschriftPLoS One
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit