Antifungal susceptibility, serotyping, and genotyping of clinical Cryptococcus neoformans isolates collected during 18 years in a single institution in Madrid, Spain

J. Guinea, F. Hagen, T. Pelaez, T. Boekhout, H. Tahoune, M. Torres-Narbona, E. Bouza

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    38 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Antifungal susceptibility, serotyping, and genotyping of clinical Cryptococcus neoformans isolates collected during 18 years in a single institution in Madrid, Spain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences