AntimiR-34a to Enhance Cardiac Repair After Ischemic Injury

Monika M Gladka, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)395-7
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation Research
Volume117
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 aug. 2015

Citeer dit