Antisemitische uitspraken van Baudet zijn geen ‘incident’

Leo Lucassen, Bart Wallet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrouw
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2021

Citeer dit