Antisemitism and Immigration in Western Europe Today. Is there a connection? The case of the Netherlands

Annemarike Stremmelaar, Leo Lucassen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Plaats van productieBerlin and London
UitgeverijInternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Opdrachtgevend orgaanthe Foundation, Remembrance, Responsibility and Future (EVZ)
Aantal pagina's75
ISBN van geprinte versie: 978–0-9928670–8-9
StatusGepubliceerd - 22 apr. 2018

Citeer dit