AntiSMASH 6.0: Improving cluster detection and comparison capabilities

Kai Blin* (Co-auteur), Simon Shaw, Alexander M. Kloosterman, Zach Charlop-Powers, Gilles P. Van Wezel, Marnix H. Medema (Co-auteur), Tilmann Weber (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1457 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AntiSMASH 6.0: Improving cluster detection and comparison capabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences