Antithrombotic medication and incident open-angle glaucoma.

M.W. Marcus, R.P. Muskens, W.D. Ramdas, R.C. Wolfs, P.T.V.M. de Jong, J.R. Vingerling, A. Hofman, B.H. Stricker, N.M. Jansonius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3801-3805
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume53
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit