Antiviral responses are shaped by heterogeneity in viral replication dynamics

Lucas J M Bruurs, Micha Müller, Jelle G Schipper, Huib H Rabouw, Sanne Boersma, Frank J M van Kuppeveld, Marvin E Tanenbaum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antiviral responses are shaped by heterogeneity in viral replication dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences