Antony van Leeuwenhoek's microscopes and other scientific instruments: new information from the Delft archives

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Antony van Leeuwenhoek's microscopes and other scientific instruments: new information from the Delft archives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities