AOW-ers in de aanvullende bijstand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering waarmee iedere ingezetene van Nederland verzekerd is van een inkomen op zijn oude dag. Om voor een volledige AOW in aanmerking te komen moet men in de vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland gevestigd zijn geweest. Zo niet, dan wordt de AOW-uitkering gekort met 2 procent voor ieder jaar dat men in het buitenland verbleef. Immigranten komen in de regel op een volwassen leeftijd naar Nederland en hebben daarom vaak te maken met een onvolledige opbouw van hun AOW-rechten.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit