APC mutant zebrafish uncover a changing temporal requirement for wnt signaling in liver development.

W. Goessling, T.E. North, A.M. Lord, C. Ceol, S. Lee, G. Weidinger, C. Bourque, R. Strijbosch, A.P. Haramis, M. Puder, H. Clevers, R.T. Moon, L.I. Zon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'APC mutant zebrafish uncover a changing temporal requirement for wnt signaling in liver development.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences