Apc1-mediated antagonism of Wnt/beta-catenin signaling is required for retino-tectal pathfinding in the zebrafish.

J.T.M. Paridaen, C. Danesin, A.T. Elas, S.G.P. van de Water, C. Houart, D. Zivkovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Apc1-mediated antagonism of Wnt/beta-catenin signaling is required for retino-tectal pathfinding in the zebrafish.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences