APCmin tumors need a SPARC

A. Gregorrieff, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The interaction between cancer cells and their microenviroment strongly influences growth and invasiveness of neoplasia. In this issue of Gut, a new study identifies the extracellular matrix (ECM) component, SPARC, as a critical determinant of tumor burden in the APCmin/+ model of intestinal cancer.
Originele taal-2Engels
TijdschriftGut
Volume56
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'APCmin tumors need a SPARC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit