APCmin tumors need a SPARC

A. Gregorrieff, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'APCmin tumors need a SPARC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences