ApoE epsilon4 genotype is accompanied by lower metabolic activity in nucleus basalis of Meynert neurons in Alzheimer patients and controls as indicated by the size of the Golgi apparatus

E.J. Dubelaar, R.W. Verwer, M.A. Hofman, J.J. van Heerikhuize, R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-169
TijdschriftJournal of Neuropathology & Experimental Neurology
Volume63
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit