Apomixis technology and the paradox of sex

P.J. Van Dijk, J.M.M. Van Damme

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Apomixis technology and the paradox of sex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology