Apparent sediment diffusion coefficients for oxygen and oxygen consumption rates measured with microelectrodes and bell jars: applications to oxygen budgets in estuarine intertidal sediments (Oosterschelde, SW Netherlands)

P.A.G. Hofman, S.A. De Jong, E.J. Wagenvoort, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  269 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)261-272
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit