Applicability of light absorbance as a measure of organic carbon in humic lake water

H. De Haan, T. De Boer, H.A. Kramer, J. Voerman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1047-1050
  TijdschriftWater Research
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit