Applicability of Light Absorbency and Fluorescence as Measures of Concentration and Molecular Size of Dissolved Organic Carbon in Humic Lake Tjeukemeer

H. De Haan, T. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)731-734
  TijdschriftWater Research
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit