Application and Theory of Plant–Soil Feedbacks on Aboveground Herbivores

Ian Kaplan (Co-auteur), Ana Pineda, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application and Theory of Plant–Soil Feedbacks on Aboveground Herbivores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences