Application of a wind-driven hydrodynamic model for the quantification of transport in an open boundary canal-lake system in SW Friesland, The Netherlands

H.J.W.J. Van Huet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)290-308
  TijdschriftAquatic Sciences
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit