Application of an automated method for dissolved sulphate analysis to marine and brackish waters

A.G.A. Merks, J.J. Sinke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)103-108
  TijdschriftMarine Chemistry
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit