Application of Gene Expression Trajectories Initiated from ErbB Receptor Activation Highlights the Dynamics of Divergent Promoter Usage

Daniel Carbajo, Shigeyuki Magi, Masayoshi Itoh, Hideya Kawaji, Timo Lassmann, Erik Arner, Alistair R R Forrest, Piero Carninci, Yoshihide Hayashizaki, Carsten O Daub, Mariko Okada-Hatakeyama, Jessica C Mar,

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of Gene Expression Trajectories Initiated from ErbB Receptor Activation Highlights the Dynamics of Divergent Promoter Usage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences