Application of stable isotope tracers to studies of zooplankton feeding, using the rotifer Brachionus calyciflorus as an example

A.M. Verschoor, H. Boonstra, T. Meijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)535-549
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume546
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit