Application of the consolidated species concept to Cercospora spp. from Iran

M Bakhshi, M Arzanlou, A Babai-Ahari, J Z Groenewald, U Braun, P W Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  54 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of the consolidated species concept to Cercospora spp. from Iran'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences