Application of the phylogenetic species concept to Wallemia sebi from house dust and indoor air revealed by multi-locus genealogical concordance

Hai D T Nguyen, Sašo Jančič, Martin Meijer, Joey B Tanney, Polona Zalar, Nina Gunde-Cimerman, Keith A Seifert

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    26 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of the phylogenetic species concept to Wallemia sebi from house dust and indoor air revealed by multi-locus genealogical concordance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences