Applications of next generation sequencing in (epi)genetics

M. Mokry

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Cuppen, Edwin, Promotor
Datum van toekenning23 nov. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit