Applying allometric theory to fungi

Carlos A Aguilar-Trigueros (Co-auteur), Matthias C Rillig, Thomas W Crowther

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applying allometric theory to fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology