Applying the aboveground-belowground interaction concept in agriculture: Spatio-temporal scales matter

G. F. Veen* (Co-auteur), E. R. Jasper Wubs, Richard D. Bardgett, Edmundo Barrios, Mark A. Bradford, Sabrina Carvalho, Gerlinde B. De Deyn, Franciska T. de Vries, Ken E. Giller, David Kleijn, Douglas A. Landis, Walter A.H. Rossing, Maarten Schrama, Johan Six, Paul C. Struik, Stijn van Gils, Johannes S.C. Wiskerke, Wim H. van der Putten, Louise E.M. Vet

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applying the aboveground-belowground interaction concept in agriculture: Spatio-temporal scales matter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences