Approaches to microRNA discovery

E. Cuppen, E. Berezikov, R. Plasterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2-7
Aantal pagina's6
TijdschriftNature Genetics
Volume38 Suppl
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit