Approaching 20 years of constant effort ringing in the Netherlands: Results and prospects for future research

C. Kampichler, H.P. Van der Jeugd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit