Apuleianismus Transalpinus

T.B. Deneire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-31
TijdschriftBibliotheque d'Humanisme et Renaissance
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit