Aquaporin 7: the glycerol aquaeductus in the heart

M.M. Gladka, H. el Azzouzi, L.J. de Windt, P.A. da Costa Martins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-4
TijdschriftCardiovascular Research
Volume83
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit