Aquatic omnivores shift their trophic position towards increased plant consumption as plant stoichiometry becomes more similar to their body stoichiometry

Peiyu Zhang (Co-auteur), Reinier F. van den Berg, Casper H. A. van Leeuwen, Brigitte A. Blonk, Elisabeth S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)

Zoekresultaten