Arbeidsaanbod in de Europese Unie: Convergentie of divergentie?

Harry van Dalen, C.C. Huisman, E. van Imhoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-29
Aantal pagina's5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 28 apr 1999

Citeer dit