Arbeidskosten en productiviteit van oudere werknemers

W.S. Conen, K. Henkens, J. Schippers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

507 Downloads (Pure)

Samenvatting

Percepties van arbeidskosten en productiviteit spelen een belangrijke rol voor de wijze waarop werkgevers met werknemers omgaan. In dit artikel wordt onderzocht welke consequenties een vergrijzend werknemersbestand volgens werkgevers zal hebben op arbeidskosten en productiviteit, en welke maatregelen werkgevers toepassen en overwegen om de arbeidskosten te verlagen, dan wel de arbeidsproductiviteit te verhogen. Analyses worden gedaan op basis van een survey, gehouden onder 5.822 werkgevers in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uit de resultaten blijkt dat een aanzienlijk deel van de werkgevers een
ouder wordend personeelsbestand associeert met een groter wordend gat tussen arbeidskosten en productiviteit; dit is vooral een issue in Nederland. Werkgevers die een groter gat tussen kosten en productiviteit verwachten, blijken niet vaker maatregelen te nemen om dit gat ‘te dichten’ – zoals opleiding voor oudere werknemers en demotie – maar blijken wél vaker vervroegd pensioen of accommoderende maatregelen toe te passen. Wel overwegen werkgevers die een groter gat verwachten vaker maatregelen als demotie. We concluderen dat Europese werkgevers vooralsnog weinig maatregelen lijken
te nemen om een van de grootste verwachte negatieve consequenties van een vergrijzend personeelsbestand – een groter wordend gat tussen arbeidskosten en productiviteit – het hoofd te bieden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)235-255
TijdschriftTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Keywords

 • perceptie
 • arbeidskosten
 • werkgevers
 • werknemers
 • opleiding
 • demotie
 • Nederland
 • employer behavior
 • labor costs
 • productivity
 • HRM policy
 • GEEN INDEX

Citeer dit