Arbeidsmarkttrajecten van vrouwen met een migratie-achtergrond voor en na de geboorte van een eerste kind

T. Kil, K. Neels, L. van den Berg, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Hoewel de werkzaamheid van moeders in België relatief hoog ligt,
is dit voor moeders met een migratie-achtergrond vaak niet het
geval. Aan de hand van longitudinale data van de Kruispuntbank
en het Rijksregister wordt onderzocht hoe arbeidsmarkttrajecten
rond de geboorte van een eerste kind verschillen naargelang de
herkomst van de moeder, en of de transitie naar ouderschap een
groter effect heeft op de werkzaamheid van vrouwen met een
migratie-achtergrond dan het geval is bij Belgische vrouwen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)127-134
TijdschriftOver.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit