Arbeidsmigranten in de Golfregio

E.J.A.M. Spaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De nieuwe oorlog in de Golf heeft ernstige humanitaire en economische gevolgen voor de betrokken landen en de bevolking, waaronder ook veel arbeidsmigranten. Ondanks hun bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied zijn deze migranten geen volwaardige staatsburgers in de landen waar ze werken en hebben ze niet dezelfde rechten en privileges als de autochtone bevolking. Door de oorlog is de positie van veel van hen dan ook zeer precair. Mogelijk wacht hen net als tijdens en na de eerste Golfoorlog in 1990-1991 een gedwongen terugkeer met als gevolg een traumatische ervaring en verlies van inkomsten uit arbeid.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-25
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit