Arbeidsmigratie door de jaren heen

J.J. Schoorl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

896 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nederland kent een lange geschiedenis van arbeidsmigratie. Grootschalige arbeidsmigratie kwam echter pas op gang in de periode van naoorlogse wederopbouw. Sinds die tijd is er veel veranderd. In de jaren zestig en zeventig kwamen grote aantallen veelal laag- of niet-opgeleide arbeidsmigranten uit het Middellandse Zeegebied; aanvankelijk vooral uit Italië en Spanje en niet veel later ook uit Turkije en Marokko. Tegenwoordig komen de arbeidsmigranten vooral uit Oost-Europa.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume27
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit