Arbeidsmigratiedruk in Turkije

W.G.F. Groenewold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

38 Downloads (Pure)

Samenvatting

De migratie naar de Europese Unie (EU) wordt vandaag de dag beheerst door grote stromen migranten die vanwege oorlog, onderdrukking of armoede een nieuw bestaan willen opbouwen in de EU. Via de Turkije-Griekenland-route wordt geprobeerd om andere EU-lidstaten te bereiken, zoals Duitsland, Engeland
en Nederland. Sinds 20 maart 2016 helpt Turkije om deze stromen beter te beheersen. Als tegenprestatie schaffen EU-landen waarschijnlijk de Schengen-visumplicht voor Turkije af.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit