Arbeidsparticipatie ouderen weer op niveau door vrouwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

42 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nadat decennialang oudere werknemers de arbeidsmarkt vooral hebben verlaten door vroegpensioen of door met de VUT te gaan, lijkt thans een einde te zijn gekomen aan wat wel de ‘cultuur van vervroegd uittreden’ werd genoemd. Mede doordat de gemiddelde leeftijd waarop ouderen het arbeidsproces verlaten toeneemt, stijgt ook de arbeidsparticipatie van deze groep. Het UWV kopte vorig jaar dat de arbeidsdeelname van ouderen (55-64 jarigen), die een dieptepunt kende in de jaren negentig van de vorige eeuw, weer terug is op het niveau van de jaren zestig. Daarbij werd voorzichtig gemeld dat natuurlijk ook het veranderde arbeidsmarktgedrag van vrouwen een rol speelde. Dat is zeker het geval! Zonder die vrouwen zou helemaal geen sprake zijn van een herstel.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • arbeidsparticipatie
  • ouderen
  • vrouwen
  • Nederland

Citeer dit