Arbeidsrationalisering: Taylor in de greide

Ronald Plantinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-25
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume27
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 20 nov. 2021

Citeer dit