Archaeal ammonia oxidation in volcanic grassland soils of Iceland. Effects of elevated temperature and N availability on processes and organisms

A. Daebeler

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Laanbroek, H.J., Promotor
  • Bodelier, Paul, Co-promotor
  • Hefting, M.M., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning08 sep. 2014
Plaats van publicatieUtrecht
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit