Archaeal communities in the sediments of three contrasting mangroves

Armando Cavalcante Franco Dias, Francisco Dini-Andreote, Rodrigo Gouvea Taketani, Siu Mui Tsai, Joao Lucio Azevedo, Itamar Soares de Melo, Fernando Dini Andreote

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1466-1476
TijdschriftJournal of Soils and Sediments
Volume11
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - dec 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit