Archaeal DNA on the histone merry-go-round

Sudipta Bhattacharyya, Francesca Mattiroli, Karolin Luger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Archaeal DNA on the histone merry-go-round'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds