Archaeal nitrification in the ocean

C. Wuchter, B. Abbas, M. Coolen, L. Herfort, J. van Bleijswijk, Peer Timmers, M. Strous, E. Teira, G. Herndl, J.J. Middelburg, S. Schouten, J.S. Sinninghe Damsté

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  266 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)12317-12322
  TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift33
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit