Archaeology and National Identity in Italy and Europe 1800 – 1950: an Introduction

M.J. Schwegman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-7
TijdschriftFragmenta: journal of the Royal Netherlands Institute in Rome
Volume2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit