Architectural hallmarks of the pluripotent genome

Britta A M Bouwman, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Architectural hallmarks of the pluripotent genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds