Architectures of Global Knowledge: The Mundaneum and the World Wide Web

C. van den Heuvel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)48-53
  TijdschriftVolume
  Volume15: Destination Library
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit